netroutes

  • 024-_PROTECTEDNETROUTES.png
  • 020-_PROTECTEDNETROUTES.png

Home

Shtyp Emaili

PROJEKTI: "NETROUTES"- Krijimi, zbatimi dhe promovimi një rrjet të turizmit tematik dhe alternative dhe zhvillimin e rrugëtimeve interpretuese
PROGRAMI: Programi i bashkëpunimit territorial evropian Greqi-Itali 2007-2013
Objektivi kryesor i projektit është të forcojë dhe promovojë trashëgiminë e pasur kulturore dhe mjedisore të zonave të përfshira dhe zhvillimin e turizmit alternativ nëpërmjet krijimit të një rrjeti të qëndrueshëm të turizmit alternativ dhe tematik (TATNetwork). Zona e projektit është pellgu i gjerë i lumit Vjosë dhe degëve të tij, Voidomatis Sarandaporos dhe Drin, e cila shtrihet në të dy vendet.
PARTNERËT:
Periferia e Epirit - Greqi
ΑναπτυξιακήΗπείρουΑΕΟΤΑ- Greqi (Partner kryesor)
Institucioni i Prefektit të Qarkut Gjirokastër - Shqipëri
Komuna Pogon - Shqipëri
Komuna Zagori - Greqi
Menaxher i projektit për rajonin e Epirit: Anastas Katsikoudis

Je këtu: Home Home home al